jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie  over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

ga terug