jaarstukken 2018

5 Balans

Dit hoofdstuk bevat “verplichte” financiële overzichten, zoals:

  • waarderingsgrondslagen,
  • balans,
  • kredieten en investeringen,
  • reserves en voorzieningen en
  • niet uit de balans blijkende verplichtingen.