jaarstukken 2018

Op basis van de programmabegroting 2018 wordt verantwoording afgelegd aan de raad:

  • in hoeverre zijn de gestelde doelen bereikt en
  • welke middelen zijn daarvoor daadwerkelijk ingezet?