jaarstukken 2018

1.2 Personalia per 31 december 2018

Burgemeester en wethouders

Burgemeester drs. Bas Eenhoorn (waarnemend)
Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, bevolking, communicatie en externe betrekkingen, algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten.

Wethouder Herbert Raat
Financiën, handhaving en vergunningen, welstand en monumenten, dienstverlening, kunst en cultuur, Schiphol, Projecten A9 en Stadshart.

Wethouder Rob Ellermeijer
Wonen en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, openbaar vervoer, project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, media, sport, recreatie en waterbeheer.

Wethouder drs. Floor Gordon
Ruimtelijke ordening, economische zaken, integraal wijkbeheer, duurzaamheid, milieu, ruimtelijke ordening, groen, afvalbeleid, parkeren, natuur en milieu educatie en emancipatie en discriminatie*.

Wethouder drs. Frank Berkhout
Onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, jeugd, jongeren, vastgoed, ICT en de gemeentelijke organisatie.

Wethouder dr. Marijn van Ballegooijen
Werk en inkomen, zorg en WMO, gezondheid, welzijn, Zorgvlied en emancipatie en discriminatie*.

* gezamenlijke portefeuille

Gemeentesecretaris

drs. Bert Winthorst

Griffier

drs. Marnix Philips

Directieteam

drs. Henk Huitink, directeur

Bestuur ondernemingsraad

ing. Rogier van der Laan

voorzitter

drs. Marianne Levenbach - Nijboer

plaatsvervangend voorzitter

Susanne Könemann

secretaris

ga terug