jaarstukken 2018

4 Baten en lasten

Baten en lasten bevat een aantal specifiek verplichte onderdelen vanuit de wettelijke voorschriften (BBV).