jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Veiligheid en handhaving

Collegeprogramma 2014-2018
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1. Schade aan gemeentelijke eigendommen altijd verhalen op de dader.
1.1Bij daderindicatie altijd verhalen.UitvoeringBlijft altijd afhankelijk van concreet daderschap
1.2Inzet mobiel cameratoezicht op voorkomende hotspots.UitvoeringNiet uitgevoerd, want er waren geen excessen die noodzaak gaven tot inzet mobiel cameratoezicht naast bestaand vast cameratoezicht. Wel ingezet ten behoeve van ANPR camera's in de srijd tegen woninginbraken.
3. Burgers en bedrijven bewust maken van de risico’s van bijvoorbeeld inbraak en diefstal.
3.1Uitvoering actieplan woninginbraken.Uitvoering
3.2Voorlichtingscampagnes.Uitvoering
3.3Inzet burgernet.Uitvoering
3.4Pilot whatsappgroepen ism politie.Uitvoering
3.5Hotspotaanpak.Uitvoering
4. Handhaving in eerste instantie richten op in stand houding van een veilige leefomgeving en bestrijding van overlast.
4.1Handhaving woonfraude/Airbnb.Uitvoering
4.2Inzet buurtbemiddeling.Uitvoering
4.3Snelle interventie persoonlijke zorgcasuïstiek.Uitvoering
Actuele bestuurlijke actiepunten
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1Vaststellen en uitvoeren van integraal veiligheidsplan 2019-2022RaadVoorbereidingen voor de ontwikkeling nieuw Integraal Veiligheidsplan gestart voor vaststelling begin 2019
2Opstellen en vaststellen actieplan veiligheid.College
3Evaluatie evenementenbeleid.Raad
ga terug