jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn het Groengebied Amstelland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie  over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

ga terug