jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Groen

Collegeprogramma 2014-2018
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1. Waar mogelijk selectieve versterking van groen.
1.1Er vinden voortdurend renovaties en vernieuwingen in het groen (bomen en beplanting) plaats.UitvoeringUitgevoerd conform actiepunt
3. Ondersteunen van kansrijke initiatieven van bewoners op het gebied van groen.
3.1De ervaring in 2017 is dat er twee leuke en kansrijke initiatieven zijn ingediend. Naar verwachting vindt dit in 2018 z’n voortgang.UitvoeringIn 2018 zijn twee buurtinitiatieven tot stand gekomen, een buurtmoestuin aan Zetveld en aan de Snelliuslaan.
4. Andere inrichting van het openbaar groen in de buurt indien bewoners daaraan willen bijdragen.
4.1Het komt zeer beperkt voor dat inwoners met een collectief voorstel komen. Indien er voorstellen zijn wordt hier actief aan bijgedragen.UitvoeringIndien er voorstellen zijn, wordt hier actief in bijgedragen. In 2018 zijn geen concrete voorstellen door bewoners gedaan.
5. Bewoners in de gelegenheid stellen stukjes gemeentegrond aan te kopen om bij hun tuin te betrekken.
5.1Gemiddeld ontvangen we circa 70 verzoeken per jaar. Deze worden getoetst aan het beleid en dit resulteert in een verkoop van circa 10% van de aanvragen.UitvoeringIn 2018 zijn 37 verzoeken binnengekomen. Hiervan heeft ruim 30%, na toetsing aan het beleid, geresulteerd in verkoop.
ga terug