jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

Actuele bestuurlijke actiepunten
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1Lobby belangen Amstelveen binnen SMASH/LIB.Uitvoering
2Uitvoering structuurvisie Amstelveen 2025.Uitvoering
3Voorbereiding op invoering van de Omgevingswet.Uitvoering
4Vaststellen diverse bestemmings-, uitwerkings-, wijzigingsplannen en afwijkingen op het bestemmingsplan.College
5Uitvoeringsprogramma VTH 2017-2018.Uitvoering
6Jaarrapportage VTH 2018 vaststellen.College
ga terug