jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Wonen en volkshuisvesting

Collegeprogramma 2014-2018
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
2. Realiseren van middeldure huur- en koopwoningen voor de midden en hogere inkomens.
2.1Extra inzet op het realiseren van kwalitatief goede en betaalbare koopwoningen voor middeninkomens.UitvoeringDit is een ongoing proces waarbij er momenteel ook sprake van extra inzet is voor het middeldure huursegment.
3. Realiseren woningen met zorgvoorzieningen voor ouderen in woonservice-zones, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen.
3.1In 2017 wordt het beleid op dit aspect geëvalueerd. Verbeterpunten ten behoeve het langer zelfstandig wonen van de ouderen in combinatie met het aanbieden van zorg en voorzieningenUitvoeringVoor 2019 zijn bijvoorbeeld voor het eerst aparte prestatieafspraken gemaakt met Woonzorg Nederland. In gesprekken met Eigen Haard is dit ook ene terugkerend onderwerp.
4. Verlagen aandeel scheefwonen door corporatie.
4.1Voortzetten inkomensafhankelijk huurbeleid door Eigen Haard. Actief stimuleren van ontwikkelaars om vrije sectorhuurwoningen in samenspraak met de corporaties onder de aandacht te brengen van de huurders.UitvoeringDit wordt doorlopend in gesprekken met Eigen Haard en ontwikkelaars onder de aandacht gebracht.
5. Bouwen naar de wensen van de woonconsument.
5.1Realisatie 30% eigenbouw in project de Scheg.UitvoeringIn de planvorming wordt gestreefd naar circa 30% eigenbouw.
Actuele bestuurlijke actiepunten
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1Woningmarktrapportage Amstelveen.UitvoeringWij maken geen aparte rapportages meer maar doen wel mee met regionale onderzoeken (WiMRA). RIGO heeft voor de regionale woningmarkt een rapportage gemaakt.
2Onderzoek wensen en mogelijkheden van huurders om door te stromen naar een koopwoning.UitvoeringMet Eigen Haard proberen we doorstroming uit sociale huurwoningen naar zowel vrije sector koop- als huurwoningen te bevorderen. In 2019 wordt een Woonagenda vastgesteld waarin voor dit onderwerp ook ruim aandacht zal zijn.
ga terug