jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Amsterdam inbusiness

Actuele bestuurlijke actiepunten
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1Blijvende inzet Amsterdam inbusiness activiteiten.UitvoeringAmstelveen maakt structureel onderdeel uit van Amsterdam inbusiness. In 2018 is versterkt aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van de Brexit. Daarnaast was sprake van continuering voor Amstelveen relevante zaken zoals relatiemanagement Japan.
2Blijvende inzet internationaal onderwijs.UitvoeringAmity is in het voorjaar van 2018 officieel gestart. Aan het einde van 2018 telde de school zoals geprognosticeerd 100 leerlingen en groeit door. Er zijn plannen voor verder aanvullend internationaal onderwijs, mede om de druk op het Nederlandstalig onderwijs te verlichten.
3Blijvende inzet expatcenter.UitvoeringAmstelveen maakt structureel onderdeel uit van IN Amsterdam. In wordt gefinancierd vanuit de MRA. Amstelveen levert tevens capaciteit. De dienstverlening wordt hoog gewaardeerd. T.o.v. 2017 is de instroom gegroeid met 13 procent.
4Inzet international housing.UitvoeringAmstelveen werkt (ook in MRA verband) aan het updaten en verbeteren van Engelstalige informatie voor internationale bewoners inzake wonen, werken, praktische zaken en voorzieningen.
ga terug