jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Duurzaamheid

Actuele bestuurlijke actiepunten
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1Programma Circulaire Economie.CollegeIn 2018 heeft onderzoeksbureau Circle Economy in opdracht van de gemeente een scan uitgevoerd voor de kansen in Amstelveen. Een consortium van vertegenwoordigers van het Amstelveense bedrijfsleven en de gemeente hebben dit proces begeleid. De uitkomsten zijn gebruikt als input voor het opstellen van een werkplan circulaire economie Amstelveen.
2Uitvoeringsplan energietransitie.CollegeIn de programmabegroting 2018 is aangegeven dat er een energietransitieplan wordt opgesteld en aan het college wordt voorgelegd. Door vertraging van het Klimaatakkoord en nieuwe inzichten aan de hand van het akkoord wordt een plan van aanpak Amstelveen aardgasvrij klaar ontwikkeld en in het eerste kwartaal 2019 aangeboden aan het college. Daarnaast wordt een Regionale Energie- en Strategieën (RES) verwacht eind 2019 en de transitievisie warmte eind 2021.
ga terug