jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Reservemutatie met toelichting

Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

bijgestelde begroting

jaarrekening

verschil

taakveld + omschrijving

a. toevoeging

b. onttrekking

c=a-b verschil

stand 1jan

d. toevoeging

e. onttrekking

stand 31dec

f=d-e verschil

g=c-f

3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)

0

0

0

3

0

3

0

-3

3

3 Economie en duurzaamheid

0

0

0

3

0

3

0

-3

3

Egalisatiereserve Grondbank
Het saldo van de egalisatiereserve is ingezet voor het tekort bij de grondbank.

ga terug