jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Dit bestaat voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen.

Lasten

Begroot € 3.772.600
Gerealiseerd € 1.226.746
Afwijking € 2.545.854