jaarstukken 2018

2 Programmaverantwoording

Samenkracht en burgerparticipatie

Collegeprogramma 2014-2018
Nr.OmschrijvingSoortStatusToelichting
1. Vergroting van de inbreng vanuit de samenleving in gemeentelijke plannen onder meer door gerichte inzet van social media.
1.1Uitvoering Mensen Maken Amstelveen voortzetten.Uitvoering
1.2Inbreng bewonersinitiatieven verhogen door Mensen Maken Amstelveen.Uitvoering
ga terug