jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid en de inzet ervan in 2017

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid en de inzet ervan in 2018

Met facilitair grondbeleid wordt een groot aantal kleinere locaties en enkele grotere locaties ontwikkeld.

In 2018 is gestart met de volgende projecten: Maalderij 4-8 (herontwikkeling voormalig terrein Nissan garage naar woningbouw), Biesbosch 225 (herontwikkeling kantoorgebouw naar wonen),
Startbaan 5 (herontwikkeling kantoorpand), Startbaan 8 (herontwikkeling kantoorpand naar wonen), Startbaan 16 (initiatief voor de herontwikkeling van de kantoorpanden op de voormalige HP locatie), Willem Dreesweg 2 en 6-8 (herontwikkeling kantoorpanden naar appartementen), Groen van Prinstererlaan 114 (herontwikkeling kantoorpand), Uilenstede 471-473 (studentenhotel), diverse 1-woning ontwikkelingen aan de Amsteldijk en diverse ontwikkelingen op bedrijventerrein De Loeten. En verder is er gewerkt aan het verder brengen / uitwerken van de projecten Carmenlaan/ Parelvisserslaan (gemengd actief en facilitair) en Scheg.