jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves

Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves

Wat de beleidsuitgangspunten omtrent reserves in relatie tot de risico’s van grondzaken betreft, geldt dat indien een verlies wordt voorzien, hiervoor direct een verliesvoorziening moet worden gevormd. Voor deze eventuele toekomstige verliezen worden voorzieningen aangehouden conform gestelde BBV richtlijnen.

Voor enkele projecten met facilitair grondbeleid is een voorziening getroffen. Deze bedroeg € 672.000 per 1 januari 2018. In 2018 is € 14.000 ten laste van de voorziening gebracht. Actualisering met de meest recente prognoses ultimo 2019 resulteerde in een storting van € 268.000, waarna de voorziening voor facilitaire projecten € 926.000 bedraagt.