jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Instrumentarium voor actief grondbeleid en de inzet ervan in 2017

Instrumentarium voor actief grondbeleid en de inzet ervan in 2018

Bij actieve grondexploitaties ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.

Belangrijke actuele ontwikkelingen.
De 13 kavels aan de Hortensialaan zijn verkocht. De grondverkoop vindt per kavel plaats. Inmiddels is voor het merendeel van deze kavels een omgevingsvergunning afgegeven en is de bouw van een aantal woningen gestart en hebben alle grondleveringen plaatsgevonden.

Voor project Middenwaard zijn begin dit jaar 14 kavels uitgegeven. Deze zijn inmiddels alle 14 verkocht. In 2018 is al een aantal aanvragen omgevingsvergunning ingediend. De overige aanvragen volgen in 2019. In maart 2019 worden nog 5 kavels uitgegeven. De tender voor de ontwikkelingen van de overige delen is verschoven naar 2019/2020. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden ten behoeve van de Amstelveenlijn. Op Middenwaard is een werkterrein van Vital ingericht. Hierover zijn afspraken gemaakt.

De gronduitgifte voor Zonnestein 64 en 66 vindt plaats in 2019.

De locatie Lindenlaan 315-323 krijgt een andere invulling en wordt ingezet om een maatschappelijke voorziening te herhuisvesten, hierover volgt in 2019 een voorstel.

Carmenlaan/Parelvisserslaan is een gebiedsontwikkeling waarbij de onderhandelingen met betrokken meer tijd vraagt waardoor de ruimtelijke procedure niet in 2018 is gestart maar is verschoven naar 2019.

In 2018 is gestart met de herontwikkeling van de volgende locaties: Landtong (brede school en woningbouw), Oostelijk halfrond 9 (gebiedsontwikkeling – combinatie locatie Bankrashal met locatie gezondheidscentrum en wijkcentrum – woningen, gezondheidscentrum en wijkvoorziening en Van Heuven Goedhartlaan 933 (medisch centrum Zonnestein).