jaarstukken 2018

6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting

programma 1 - sociaal domein

programma 1 -  sociaal domein

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jr. eo

19

19,4

20,6

20,7

Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-64 jr

14,5

16,3

17,6

15,5

% Kinderen in armoede

3,12

% Jeugdwerkloosheid

0,55

% Jongeren met jeugdhulp (van totaal jongeren tot 18 jaar)

8,8

7,8

7,3

% Jongeren met jeugdbescherming (van totaal jongeren tot 18 jaar)

0,4

0,4

0,3

Cliënten met maatwerk-arrangement per 1.000 inwoners

45

Indicator:

Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jr. eo

Toelichting:

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-64 jr

Toelichting:

Het aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

% Kinderen in armoede

Toelichting:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Indicator:

% Jeugdwerkloosheid

Toelichting:

Het percentage werkloze jongeren 16 - 22 jaar.

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Indicator:

% Jongeren met jeugdhulp (van totaal jongeren tot 18 jaar)

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

% Jongeren met jeugdbescherming (van totaal jongeren tot 18 jaar)

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Cliënten met maatwerk-arrangement per 1.000 inwoners

Toelichting:

Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens  geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek