jaarstukken 2018

6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting

programma 4 - openbare ruimte

programma 4 - openbare ruimte

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

209

201

201

Indicator:

Huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Toelichting:

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek