jaarstukken 2018

6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting

programma 5 - ruimtelijke ontwikkeling

programma 5 - ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)

268

261

296

342

Nieuwbouw per 1.000 woningen

9

9,2

Indicator:

Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)

Toelichting:

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Nieuwbouw per 1.000 woningen

Toelichting:

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Bron:

ABF - Systeem Woningvoorraad