jaarstukken 2018

6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting

programma 3 - economie en duurzaamheid

programma 3 - economie en duurzaamheid

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

% Netto arbeidsparticipatie

66,3

67,6

68

% Functiemenging

51,7

54,7

55,8

% Hernieuwbare elektriciteit

0,9

1,2

Vestigingen (van bedrijven) per 1000 inw. van 15tm64jr

168

176

182

Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr

821

919

927

Indicator:

% Netto arbeidsparticipatie

Toelichting:

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

% Functiemenging

Toelichting:

De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron:

LISA

Indicator:

% Hernieuwbare elektriciteit

Toelichting:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron:

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Indicator:

Vestigingen (van bedrijven) per 1000 inw. van 15tm64jr

Toelichting:

Aantal vestigingen van bedrijven  per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Bron:

LISA

Indicator:

Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr

Toelichting:

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron:

LISA