jaarstukken 2018

6.5 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting

programma 6 - bestuur, bevolking en veiligheid

programma 6 - bestuur, bevolking en veiligheid

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

4,2

3,3

4,6

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,9

1,2

1,9

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

4,1

3,7

4,0

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

3,9

4,0

3,6

Verwijzingen HALT

53

54

46

Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners 12-17 jaar

96

95

81

Jeugdcriminaliteit, personen

88

% Jeugdcriminaliteit

0,88

% Jongeren met jeugdreclassering (in % jongeren 12-23 jr)

0,3

0,2

0,2

% Demografische druk (0-19 jr + 65+/15-64 jr)

56,5

56,8

57,4

57,9

Woonlasten 1-persoonshuishoudens in euro

642

660

649

660

Woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro

686

704

694

703

Indicator:

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Verwijzingen HALT

Toelichting:

-

Bron:

-

Indicator:

Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners 12-17 jaar

Toelichting:

Het aantal verwijzingen naar HALT per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Bron:

Bureau HALT

Indicator:

Jeugdcriminaliteit, personen

Toelichting:

-

Bron:

-

Indicator:

% Jeugdcriminaliteit

Toelichting:

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Indicator:

% Jongeren met jeugdreclassering (in % jongeren 12-23 jr)

Toelichting:

-

Bron:

-

Indicator:

% Demografische druk (0-19 jr + 65+/15-64 jr)

Toelichting:

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Woonlasten 1-persoonshuishoudens in euro

Toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro.

Bron:

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Indicator:

Woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro

Toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro.

Bron:

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)