jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Lokale lastendruk

Lokale lastendruk

Woonlastenvergelijking

Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2018. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2018, opgesteld door het COELO. Voor 2018 bedragen de Amstelveense woonlasten (meerpersoonshuishoudens) € 703, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde van € 726.

Vergeleken met de ons omliggende gemeenten kent Amstelveen de laagste lokale lasten. Gesteld kan worden dat Amstelveen in staat is haar kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau te koppelen aan relatief lage woonlasten.