jaarstukken 2018

3 Paragrafen

Burgerzaken

Burgerzaken

Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

BURGERZAKEN

BGR'18

BGR'18

REK'18

PRIMITIEF

INCL. WIJZ.

1. Taakveld burgerzaken

1a. lasten

2.652

2.657

2.560

1b. baten, exclusief heffingen

0

0

0

1c. netto kosten taakveld burgerzaken

2.652

2.657

2.560

2. Overige toe te rekenen kosten

2a. Overhead

1.055

1.070

1.070

2b. overige toe te rekenen kosten

1.055

1.070

1.070

3. Totaal voor burgerzaken relevante kosten

3.707

N

3.727

N

3.630

4. Opbrengst burgerzaken

4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel

-1.964

-1.879

-1.862

4b. evt. tariefvoorstel 2018

-52

0

0

4c. totale opbrengst burgerzaken

-2.016

V

-1.879

V

-1.862

5. Saldo kosten -/- heffing

1.691

N

1.848

N

1.768

6. Dekkingspercentage

54,4%

50,4%

51,3%